DỊCH VỤ CHO THUÊ XE GIÁ RẺ VÀ UY TÍN NHẤT HÀ NỘI

BẢNG GIÁ THUÊ XE

STT THÔNG TIN CHI TIẾT ĐƠN VỊ GIÁ (VND)
1 Thuê ngày 100 km 1 Ngày 1.000.000
2 Thuê tháng 2.600 km 26 Ngày 20.000.000
3 Ngoài giờ   1 Giờ 50.000
4 Vượt cây số Vượt 2.600 km 1 Km 5.000
5 Lưu đêm   1 Đêm 200.000
6 Chủ nhật & Ngày lễ   1 Ngày 1.200.000
7 Đường dài   Ngày Thỏa Thuận
STT THÔNG TIN CHI TIẾT ĐƠN VỊ GIÁ (VND)
1 Thuê ngày 100 km 1 Ngày 1.500.000
2 Thuê tháng 2.600 km 26 Ngày 26.000.000
3 Ngoài giờ   1 Giờ 60.000
4 Vượt cây số Vượt 2.600 km 1 Km 6.000
5 Lưu đêm   1 Đêm 200.000
6 Chủ nhật & Ngày lễ   1 Ngày 1.700.000
7 Đường dài   Ngày Thỏa Thuận
STT THÔNG TIN CHI TIẾT ĐƠN VỊ GIÁ (VND)
1 Thuê ngày 100 km 1 Ngày 1.800.000
2 Thuê tháng 2.600 km 26 Ngày Thỏa thuận
3 Ngoài giờ   1 Giờ 100.000
4 Vượt cây số Vượt 2.600 km 1 Km 10.000
5 Lưu đêm   1 Đêm 200.000
6 Chủ nhật & Ngày lễ   1 Ngày 2.000.000
7 Đường dài   Ngày Thỏa Thuận
STT THÔNG TIN CHI TIẾT ĐƠN VỊ GIÁ (VND)
1 Thuê ngày 100 km 1 Ngày 1.600.000
2 Thuê tháng 2.600 km 26 Ngày 25.000.000
3 Ngoài giờ   1 Giờ 60.000
4 Vượt cây số Vượt 2.600 km 1 Km 8.000
5 Lưu đêm   1 Đêm 200.000
6 Chủ nhật & Ngày lễ   1 Ngày 1.800.000
7 Đường dài   Ngày Thỏa Thuận
STT THÔNG TIN CHI TIẾT ĐƠN VỊ GIÁ (VND)
1 Thuê ngày 100 km 1 Ngày 2.500.000
2 Thuê tháng 2.600 km 26 Ngày Thỏa thuận
3 Ngoài giờ   1 Giờ 80.000
4 Vượt cây số Vượt 2.600 km 1 Km 10.000
5 Lưu đêm   1 Đêm 200.000
6 Chủ nhật & Ngày lễ   1 Ngày 2.700.000
7 Đường dài   Ngày Thỏa Thuận
STT THÔNG TIN CHI TIẾT ĐƠN VỊ GIÁ (VND)
1 Thuê ngày 100 km 1 Ngày 2.200.000
2 Thuê tháng 2.600 km 26 Ngày Thỏa Thuận
3 Ngoài giờ   1 Giờ 70.000
4 Vượt cây số Vượt 2.600 km 1 Km 10.000
5 Lưu đêm   1 Đêm 200.000
6 Chủ nhật & Ngày lễ   1 Ngày 2.400.000
7 Đường dài   Ngày Thỏa Thuận
STT THÔNG TIN CHI TIẾT ĐƠN VỊ GIÁ (VND)
1 Thuê ngày 100 km 1 Ngày 2.400.000
2 Thuê tháng 2.600 km 26 Ngày Thỏa Thuận
3 Ngoài giờ   1 Giờ 80.000
4 Vượt cây số Vượt 2.600 km 1 Km 10.000
5 Lưu đêm   1 Đêm 200.000
6 Chủ nhật & Ngày lễ   1 Ngày 2.600.000
7 Đường dài   Ngày Thỏa Thuận
STT THÔNG TIN CHI TIẾT ĐƠN VỊ GIÁ (VND)
1 Thuê ngày 100 km 1 Ngày 2.800.000
2 Thuê tháng 2.600 km 26 Ngày Thỏa Thuận
3 Ngoài giờ   1 Giờ 100.000
4 Vượt cây số Vượt 2.600 km 1 Km 10.000
5 Lưu đêm   1 Đêm 200.000
6 Chủ nhật & Ngày lễ   1 Ngày 3.000.000
7 Đường dài   Ngày Thỏa Thuận
HOTLINE: 0915.000.898 ĐẶT XE NGAY BÁO GIÁ THUÊ XE

Mọi thông tin chi tiết cho thuê xe xin gọi về phòng điều hành để được tư vấn và báo giá nhanh, chính xác nhất theo nhu cầu của Quý khách!

ĐỐI TÁC

DỊCH VỤ CHO THUÊ XE GIÁ RẺ VÀ UY TÍN NHẤT HÀ NỘI