Kiểm tra mức dầu phanh và dầu trợ lực lái còn đầy đủ

Bạn nên kiểm tra xem nước rửa kính còn hay không hoặc nếu xe bạn còn mới, bạn nên mua theo chỉ định của nhà sản xuất hoặc nếu cần thiết bạn nên sử dụng một chút nước rửa kính hoặc nước rửa bát pha với nước sạch

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *