Kiểm tra hệ thống phanh có hoạt động bình thường

Nếu bạn đạp phanh nhận thấy tiếng kêu bất thường từ hệ thống phanh xe, cùng với việc chân phanh từ từ hạ xuống khi bạn đạp hết phanh thì hãy mang xe đến gara ô tô kiểm tra và bảo dưỡng ngay lập tức

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *