hỗ trợ xuống dốc1

Về việc sử dụng hệ thống hỗ trợ xuống dốc DAC hay HDC khá dễ dàng, người lái chỉ cần kích hoạt hệ thống thông qua nút bấm thường được bố trí trên bảng điều khiển trung tâm hoặc khu vực cần chuyển số

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *