kia 2

Về hệ thống nội thất được thiết kế tương tự với hệ thống phiên bản cũ trừ bộ phận vô lăng của xe của chút cải tiến và hệ thống tùy chọn ghế được bọc da sang trọng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *