Khởi động xe không đúng cách vào mùa đông

Thói quen nhanh chóng vào xe và làm cho động cơ lạnh ngắt trở nên ấm hơn thế nhưng bạn không biết nó sẽ tàn phá bộ mát của xe ô tô theo thời gian hoặc thậm chí gây ra những hư hỏng khó có thể sửa chữa được

Leave a Reply

Your email address will not be published.