xe1

Về hệ thống ngoại thất, Volkswagen Touareg nổi bật với phần đầu xe ô tô sử dụng hệ thống đèn pha LED Mathix được lấy trên xe ô tô Audi 128 bóng đèn LED nhỏ với mỗi bên được thay thế cho hệ thống đèn LED cũ trước đây

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *