Nếu muốn vượt, phải tiến hành vượt một cách dứt khoát2

Trên thực tế, mỗi chiếc xe có trọng tải lớn đều có cùng hệ thống gương có thể không giống nhau nhưng xét về tổng thể thì các phương tiện giao thông cần phải tránh di chuyển vào các điểm này

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *